For å involvere alle ansatte, ble det denne uken arrangert Kvartalsmøter med gruppeoppgaver innenfor HMS. Det ble også gjennomført besøk på egne og andres anlegg, og det ble sendt ut HMS-info pr. sms for å øke bevisstheten rundt HMS.

Video fra Veidekke ble vist til alle, og filmen oppsummerte fokuset for HSM-uka: Sikkerhet og risikovurdering – fordi alle skal komme friske hjem fra jobb!