Kynningsrud Fundamentering har siden 2005 utarbeidet en årlig gruppeavtale som ligger i bunnen for den daglige virksomheten. Avtalen blir til gjennom tett dialog og i samarbeid mellom medarbeiderne og ledelsen.