Kynningsrud Fundamentering står for grunnarbeidene sammen med Hallingdal Bergboring, og prosjektet har en verdi på 123 millioner kroner, om utgjør 20 % av den totale kontraktssummen.

I oktober startet jobben med dette tredje og siste byggetrinnet av Bybanen i Bergen opp. Strekningen som skal bygges nå er på 2,7 kilometer og omfatter både en 60 meter lang bro og til sammen tre tunneler på til sammen 1,9 kilometer i tillegg til to holdeplasser.
For Kynningsrud Fundamentering og Hallingdal Bergboring er dette en stor og viktig jobb, som består av boring av stålspunt, oppspenning av stag, og putemontering.