Siden år 2000 har Kynningsrudgruppen delt ut HMS pris. Formålet er å sette fokus på positive, iderike mennesker, og gis til medarbeider/enhet som har vist et spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøet basert på vårt verdigrunnlag: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme. En svært tilfreds Ronald Johnsen i Kynningsrud Fundamentering mottok prisen for 2013 på julebordet 29. november til stor applaus fra sine kollegaer.

Vi gratulerer!