Brua, som forventes åpnet 1. juli 2017, går i horisontal kurve rundt Farrisvannets sydlige bredd. Den blir hovedsakelig en betongbru, men den midtre delen på 120 meter blir en skråstagbru i stål, med to 70 meter høye V-formede betongtårn som tiltes både utover og bakover.

Spesiell utforming

Det som skiller brua fra andre bruer i Norge er at det er en skråkabelbru i kurve. Skråkabelbru er det bygget flere av, men det at den ligger i en kurve har vi ikke opplevd tidligere her i landet. Brua består av ti fundamenter av varierende størrelser. To av fundamentene utføres av Bilfinger selv, bl.a. tårnfundamentet som består av pilarer. De øvrige fundamentene skal stå på stålkjernepeler til fjell og stålrørspeler (friksjonspeler) i morene. Rundt de fleste fundamentene etableres kasser med spunt og rørspunt. Magerbetong sikres mot oppdrift ved hjelp av løsmassestag.

Hovedmengder:
Stålrørspeler 1.890 m
Stålkjernepeler: 4.000 m
Spunt: 9.300 m2
Rørspunt:  5.300 m
Div. løsmassestag: 17.000 m
Div. avstivning
Betongpeler: 2330 m
Totalt: 5.270 tonn stål

Tyske Bilfinger skal bygge Farrisbrua for 718 millioner kroner, og Statens vegvesen er byggherre. Vår kontrakt har en verdi på rundt 87 millioner kroner og utføres i arbeidsfellesskap med Hallingdal Bergboring AS.