To representanter fra MEF holdt kurset og tok for seg opplæring i sikker utførelse av pele- og spuntarbeider, som er hovedbeskjeftigelsen til Kynningsrud Fundamentering. Lover og forskrifter relatert til dette arbeidet ble gjennomgått som en naturlig del av kurset.

En stor del av kursinnholdet omhandlet sikker utførelse av arbeidsoppgavene peling og spunting, Lover og forskrifter relatert til dette var da også en naturlig del av kurset.

Flere medarbeidere ønsker å delta på dette kurset, og planen er å få til et tilsvarende kurs allerede før nyttår.