Avtalen med Groundforce Shorco om å være distributør for deres systemer for hydraulisk avstivning for byggegroper ble inngått etter et meget godt samarbeid i forbindelse med leie av materiell for avstivning av byggegropa for byggingen av Barcode B13 øst i Bjørvika i Oslo i 2013 – 2014.

Kynningsrud Fundamentering  utførte sine pele- og spuntarbeider i byggegropen under og rundt de mange store stiverne.

Mer informasjon om de hydrauliske løsningene finner du her.

Du kan også besøke Groundforce Shorco online for mer informasjon.