På den tidligere parkeringsplassen langs Kanalveien i Lillestrøm er Obos Forretningsbygg og Coop Norge Eiendom i ferd med å bygge kvartalet Portalen. Kvartalet består av hotell, boliger, kontorer og forretninger med et samlet areal på ca 55 000 kvm.

Stor fundamenteringsjobb

Kynningsrud Fundamentering har fått oppdraget med å fundamentere byggene på peler som består av tilsammen 25 000 m betongpeler og 3 000 m stålkjernepeler. To pelemaskiner, en borrigg og et lag som monterer stålkjernepeler er i arbeid på prosjektet, som ledes av anleggsleder Karsten Olsen og prosjektleder Vegard Lucasen.

Høy aktivitet på plassen

Mens Kynningsrud fundamenterer pågår utgraving, armering, støping, og montering av tårnkran samtidig på plassen. Det er med andre ord en travel byggeplass som krever god logistikk. Det er en stor fordel at vi har et godt samarbeid med våre kontaktpersoner hos Veidekke, anleggsleder Morten Barreth og trainee Joachim Fåberg.

Arbeidene startet i februar og skal ferdigstilles høsten 2015.