«Først HMS!» gjelder i praksis alle ukene hele året, men HMS-uka legger ekstra vekt på våre mål i handlingsplanen, og er langt fra en skippertaksmetode. For Kynningsrud Fundamentering handler det om å skape en «Godkultur» i bedriften som sørger for at våre HMS-verdier praktiseres til enhver tid.

Kontorfolka ut på byggeplass

Til tider var det folksomt ut på byggeplassene våre i HMS-uka. Minst tre byggeplassbesøk pr. medarbeider i administrasjonen ble godt mottatt av gutta ute på drift.

Aktiviteter hver dag

Uka startet med Kick-off for alle ansatte mandag morgen kl.07.00 fordelt på syv forskjellige byggeplasser. Hovedtemaet var farlige arbeidsoperasjoner og tiltak for å unngå uhell, slik at målsettingen om «null alvorlige skader» kan oppnås. Hver dag hadde ulikt tema og ulike aktiviteter relatert til Handlingsplanen.

Gøy på jobben og friske medarbeidere

HMS-uka er kommet for å bli. Den har vist seg å være et sentralt virkemiddel for å oppnå vårt overordnede HMS-mål: Medarbeiderne skal ha det gøy på jobben og komme frisk hjem fra jobben hver dag.