I forbindelse med sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er det besluttet at veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med NMBU på Ås.

Fundamenterer

Statsbygg er i full gang med forberedende arbeid før oppstart av byggingen av det ca. 63 000 kvadratmeter store veterinærbygget for veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet.

Kynningsrud Fundamenterings kontrakt omfatter 5 000 kvadratmeter permanent spunt, 900 meter puter og 7 000 meter permanente stag. Fundamenteringsarbeidene skal starte i august og overleveres i januar 2016. Kontrakten har en estimert verdi på 24 millioner kroner.