A9 Diagonale blir liggende mellom Dronning Eufemias gate og Operagata. Hele prosjektet vil inneholde rundt 400 studentboliger, 14 000 kvm kontorer og 4 000 kvm forretninger/ serveringslokaler på gateplan.

Det hele blir fordelt på to bygningskropper bundet sammen av en felles kjeller, som til slutt vil bli sammenføyd med kjelleren til A8 Deichmanske hovedbibliotek.

Til orientering gjennomføres biblioteket og Diagonale som to prosjekter med hver sin byggherre og hver sin kontrahering. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre for biblioteket, mens Thongård AS og HAV Eiendom AS er byggherre for Diagonale.

Utfordrende område

Kynningsrud Fundamenterings arbeider omfatter 1 200 kvadratmeter spunt, 7 000 meter stålkjernepeler og 2 000 meter varerør. Over 2 100 tonn stål og 230 tonn sement skal på plass!

Foringsrørene for stålkjernepelene skal bores i et område hvor det er store restmengder etter tidligere aktivitet, slik som gamle kaifronter, typiske byfyllmasser (tegl, bygningsrester), sagflis samt en «peleskog» av  gamle peler fra det tidligere Bispelokket – inkludert stedvis sprengstein.

Det vil stille ekstra store krav til både prosjektering og utførelse. Bl.a. vil pelene få liten sidestøtte på grunn av flislaget og derfor skal de stives opp ekstra de øverste ti meterene ved hjelp av rør som skal rammes utenpå foringsrøret for stålkjernepelene. Dybden til fjell vil variere fra 25- til 55 meter og de største stålkjernepelene vil ha en diameter på hele 230 mm massivt stål.

Tre borerigger og et montasjelag

Opptil tre borerigger og et lag som monterer stålkjernepeler vil være i arbeid på prosjektet. Arbeidene vil bli ledet av formann Ronald Johnsen og prosjektleder Fredrik Martinsen. Spuntarbeidene starter første uka i november, deretter blir det fullt trykk på boringen og montering av peler. Kontrakten har en estimert verdi på 28 millioner kroner.

Vi gleder oss!