Rusmisbruk generelt og rusmisbruk på arbeidsplassen er et stort samfunnsproblem, og det ville være naivt å tro at problemstillingen ikke er aktuell også for Kynningsrud. Foredragsholderne Anders Andersson fra svenske Aleforsstiftelsen og Runar Andersen fra Veidekke delte sin kunnskap og erfaring med oss denne dagen.

Dramatiske konsekvenser

Både Anders Andersson og Runar Andersen har tidligere slitt med rusmiddelavhengighet. De personlige skildringene av hvilke dramatiske konsekvenser misbruk kan gi for den enkelte og deres familier gjorde et sterkt inntrykk på forsamlingen.
– Det beste rådet vi kan gi er å ikke lukke øynene dersom vi mistenker at en kollega sliter med rus. Ta en samtale med personen, jo før jo heller, er budskapet de brenner for.
– Dersom misbruket er synlig på jobb, så er rusproblemet sannsynligvis betydelig på hjemmebane. Vær en god kollega – og bry deg, sier begge innstendig.

Miljøfokus hos Kynningsrud

Det var også satt av tid i løpet av dagen til å informere om pågående arbeid mot en fremtidig miljøsertifisering i ISO 14001, i tillegg til hva hver og en av oss kan bidra med av egen miljøinnsats. HMS-samordner i Prefab AB Lena Larsson, og en studentgruppe fra Høgskolen i Østfold, ledet denne programposten.

HMS-Seminaret avvikles årlig, og målgruppen er verneombud, ledere og tillitsvalgte i Kynningsrud-selskapene. I tillegg inviteres gjester fra BHT, underentreprenører og samarbeidspartnere.