Kynningsrud Fundamentering skal sikre byggegroppen for nye Bragernes kvartal på oppdrag for Isachsen AS. Disse arbeidene består i levering og ramming av 5000 kvadratmeter spunt, som skal forankres med 1 100 meter stangstag og 300 meter innvendig avstiving.

Arbeidene starter i mars og har en kontraktsverdi på ca. 12 000 000 kroner for Fundamenterings del.

Les mer om boligutbyggingsprosjektet Bragerneskvartalet her

Fundamentering for Engene 100

Kynningsrud Fundamenterings andre prosjekt i Drammen er på Engene. Også her skal byggegroppen sikres. I tillegg leverer vi pelearbeider for utbyggingen. Prosjektet nye Engene 100 utføres på oppdrag  for Bøhmer Entreprenør AS.

Her skal vi levere og ramme 1 500 kvadratmeter spunt, som skal forankres med 1 000 meter stangstag.  4 500 meter betongpeler leveres og nedrammes.
Arbeidene starter opp i april og har en kontraktsverdi på ca. 7 000 000 kroner.

Se mer informasjon om boligprosjekt Engene 100