I år, som i 2014, ble Kynningsruds HMS-pris tildelt et helt prosjektteam. Denne gangen var det prosjektgjengen på prosjekt Alcoa i Mosjøen som har gjort en strålende jobb innenfor sitt HMS-arbeid og vant en velfortjent pris. De var nominert til HMS-prisen sammen med Emanuel Larsson fra Kynningsrud Prefab AS og Per-Arne Andersson fra Kynningsrud Prefab AB, og mottok prisen til jubel fra sine kollegaer på julebordet i Trondheim 18. november.

«At et prosjekt har blitt nominert og i tillegg blitt prisvinner er meget positivt, og styrker Kynningsruds HMS-tankegang.  «Først HMS» skal implementeres ikke bare blant medarbeiderne, men også i prosjekter og hele organisasjonen» sa juryen i sin begrunnelse for prisutdelingen.

HMS-prisens begrunnelse

Alcoa Mosjøen er et stort og krevende prosjekt med mange risikofylte arbeidsoperasjoner. Arbeidene har hele tiden blitt utført med høyeste grad av sikkerhet, kvalitet og ryddighet – og med fokus på ytre miljø.

Til tross for mer enn 7 000 arbeidstimer, med til tider døgnkontinuerlig drift, er prosjektet gjennomført uten fraværsskader.
Det er utført en betydelig mengde Sikker-Jobb-Analyser og innlevert mange RUH (Rapport Uønskede Hendelser). Samarbeidet med byggherre Alcoa og oppdragsgiver NCC har vært meget god i alle ledd.
– Kynningsrud Fundamentering har lyktes i HMS-arbeidet fordi de tar HMS på alvor, har gode interne systemer og tar nødvendige HMS grep, sier de.

En stor gratulasjon til verdige vinnere av årets HMS-pris!

Om prisen
Siden år 2000 har Kynningsrud årlig delt ut sin egen HMS-pris. Formålet med prisen er å sette fokus på positive, idérike mennesker, og gis til medarbeidere eller enhet som har vist et spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøet basert på vårt verdigrunnlag: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme

«Superbevisst på HMS» – les reportasje om prosjektet i Helgelendingen her

Siste års vinnere:

2015 – Armeringsavdelningen på Kynningsrud Prefab AB

2014 – Prosjektteamet på prefabprosjekt Edward