Hvert støpefelt avstives i to omganger. Først med utstyr fra Groundforce (de gule stiverene), deretter utgraves- og støpes arbeidsdekket frem til spuntveggen. Så monteres passive stivere av H-profiler (nærmere spuntveggen) og groundforce-stiverene demonteres og flyttes til neste fase.

Integrert hydraulisk jekk

Groundforcestiverene har en integrert hydraulisk jekk som gjør at vi kan forspenne de helt opp til 150 tonn. Dette er fordelaktig slik at man unngår deformasjoner (forskyvning) på spuntveggen med videre sprekker i asfalten på Drammensveien.

Mer om prosjekt Orkla finner du her