Temat ”Synligt och tydligt HMS-ledarskap” som också är en av Kynningsruds grundvärderingar är ett viktigt ämne att diskutera med koncernens olika ledare samt inbjudna gäster.

Säkerhetskulturen är viktig

Dagen inleddes med att Borealis i Stenungsunds VD, Anders Fröberg, presenterade hur de arbetar på fabriken i Stenugnsund för att få en så säker arbetsplats som möjligt. Han berättade om att både processäkerhet och den allmänna säkerhetskulturen är avgörande nycklar för ett synligt och tydligt HMS-ledarskap.

Det börjar med ledningsgruppen som kontinuerligt intresserar sig för säkerheten och gör uppföljningar på bestämda rutiner och vidareför detta ner till mellanchefer och förmän.

– För att sedan få säkerhetskulturen att leva måste varje ledare vara en god förebild, menar Anders.

Vi fick sedan höra om hur de olika företagen i koncernen arbetar med ett synligt och tydligt HMS-ledarskap.

Andra perspektiv

Marga Dijkman ifrån coachteam i Norge lärde oss vikten av att som ledare sätta oss själva i ett annat perspektiv för att lättare öka förståelsen i mötet mellan ledare och medarbetare och få fram de bästa resultaten. Att ta sig tid till sina medarbetare och lyssna för att öka samarbetet ger ett effektivare arbete i förlängningen. Vi kan som ledare inte ändra våra medarbetare men vi kan välja att se situationer ur ett annat perspektiv och själva välja att förstå våra medarbetare.