Kynningsrud Fundamentering er igang med pele- og spuntarbeidene for de to prosjektene i Moss. Det er eiendomsselskapet Höegh Eiendom og Veidekke Entreprenør som samarbeider om utviklingen og oppføringen av byggene.

Fundamenterer for boliger på Støperiet

«Støperiet» er første del av den helt nye bydelen som Höegh Eiendom holder på å utvikle på tomten der Moss Jernverk tidligere holdt til.  Fordelt på fem bygg skal 166 leiligheter etableres. Mange leiligheter er allerede solgt. De første beboerne skal flytte inn ved årsskiftet 2018/19, og hele boligprosjektet skal være ferdig sommeren 2019.

Fundamenterer for kontorbygg på åtte etasjer

Ankers Hus er et kontorbygg på åtte etasjer samt parkeringskjeller med et samlet bruttoareal på 10 100 kvm. Prosjekteringen starter umiddelbart, og kontorbygget skal stå ferdig september 2018.

– Vi er veldig fornøyde med at Höegh Eiendom har valgt Veidekke som partner for videreutviklingen av disse prosjektene på Verket i Moss. Höegh er en profesjonell og seriøs eiendomsutvikler som vi gleder oss til å samarbeide med, og dette er jo et veldig spennende prosjekt. Det gamle industriområdet har en unik beliggenhet sentralt og ved sjøen, og vil være svært attraktivt både til bolig- og næringsformål, sier distriktsleder Rune Andersstuen i Veidekke Entreprenør Follo/Østfold.

Fundamenteringsjobben

Kynningsrud Fundamentering AS er veldig fornøyde med å ha fått i oppdrag å utføre fundamenteringsarbeidene for begge prosjektene. Totalt skal 850 kvm spunt og ca. 13 000 meter stålkjernepeler leveres og utføres.

Arbeidene vil bli ledet av formann Ronald Johnsen og prosjektleder Fredrik Martinsen. Spuntarbeidene har allerede startet og boring for stålkjernepelene tar til i juli.

– Verket er et stort og spennende utbyggingsområde i Moss, hvor vi også ser muligheter de kommende årene. Vi gleder oss over kontrakten som vår eier Veidekke har fått med Höegh, og at vi viste oss konkurransedyktige blant flere andre aktører, sier Kynningsrud Fundamenterings prosjektleder Fredrik Martinsen.

Konkurranseguarden må holdes, for det er ingen selvfølge at Veidekke benytter sine datterselskaper. Bestemann på gjennomføringsevne, kvalitet og pris gjelder også her.

(Bildene er lånt fra A-lab.)