Det var full mobilisering hele uka for hele organisasjonen i forbindelse med HMS-uka. Noe av poenget er at alle, også kontoransatte, skal ut på byggeplassene og oppleve driften der.

Fullt fokus på HMS i hele organisasjonen

HMS-uka startet med Kick Off mandag kl. 07.00 på alle våre byggeplasser. Da fikk alle trent på årets tema ved brukt av det spillbaserte læreverktøyet Kahoot. Kombinert med en god frokost, god dialog og utdeling av HMS-vester og kaffekrus, spesiallaget for anledningen, ga en  fin start på HMS-uka.  Hver dag hadde eget tema som ble fulgt opp tett gjennom mange besøk på byggeplassene av lederne og verneombudene.

Erfaringen viser at HMS-uka gir verdifulle bidrag til å bygge det vi er opptatt av i Kynningsrud, nemlig en god HMS-kultur , «Godkulturen», et naturlig fokus på HMS i enhver situasjon.