Den praktiske opplæringen i sveisefaget har fagarbeider i Kynningsrud Fundamentering, Jens Erling Greaker, stått for. Jens er godt fornøyd med utviklingen til Daniel som sveiser.

Daniel har tre dager på å gjøre ferdig oppgaven han har fått tildelt av Prøvenemdsleder, Svein Vorland. Grundig dokumentasjon med bilder og skriftlige notater forklarer fremdriften over de tre dagene.

Torsdag 15.juni foretok Svein Vorland og Pål Arve Solberg fra Prøvenemnda vurdering av fagprøven, og de vurderte den til Bestått.

Vi gratulerer Daniel Frøyset Lundbye som fagarbeider innen sveisefaget. Vi er stolte av at han som første lærling har fullført løpet hos Kynningsrud Fundamentering.