Vi hadde vår HMS-dag fredag den 28.10.16 på Torpomoen.

Vår årlige HMS-dag ble gjennomført 28.10.16. Fram til lunsj var vi inne på Torpomoen og gjennomgikk HMS plan for 2016 med fokus på RUH og nesten ulykker som har vært. Videre gjennomgikk vi risikovurdering og satsingområde for neste års HMS-arbeid. Etter lunsj hadde vi anhuker-kurs i sammarbeid med Hallingdal Sertifisering og Opplæring.