Refundamenteringsjobb for Kynningsrud Fundamentering AS/Betonmast AS på Clarion Hotell Royal Christiania Oslo. Boring utføres med 1 til 1.5 m lange rør for stålkjerne opptil Ø150 mm. Rigg er en Klemm 600-1 som veier totalt 5 tonn. Det er ca. 120 peler til 15 m.