Vi har fått boreoppdrag for Bilfinger på Farrisbrua, start juni 2014. Farrisbrua er en motorveibru på E18 gjennom Larvik i Vestfold. Brua blir en skråstagbru som er 570 meter lang og 28 meter bred og inngår i veiprosjektet «E18 Bommestad-Sky». Pele- og spuntarbeidet utføres i et arbeidsfellesskap med Kynningsrud Fundamentering AS.

Farrisbrua ny motorveibru på E18 gjennom Larvik i Vestfold