Prosjektet skal døpes «Vannkunsten» etter det danske arkitektkontoret Vandkunsten, som har tegnet et innbydende boligprosjekt hvor flere av leilighetene får sjøen rett utenfor vinduet. Byggherre er Oslo S Utvilking (OSU), og forventet ferdigstillelse er våren 2020.

Kontakten består i hoveddsak av etablering av avstivningsrør rundt peler, boring av foringsrør, levering og montering av stålkjernepeler, samt slamhåndtering.

Skånsom fundamentering kreves

I Bjørvika bygges landets dyreste tomter ut, men også på landets sannsynligvis dårligste byggegrunn. Tilbake på 1700-tallet lå fjorden der hvor Oslo Sentralstasjon og Operaen ligger i dag. Området det bygges på i dag består derfor i stor grad av gammel havbunn, sagflis og gammel fyllmasse fra diverse utfyllinger frem til etableringen av Sørengautstikkeren på 1960-tallet. Med hensyn til omkringliggende infrastruktur som f. eks senketunnellen, er det nå et enda sterkere fokus på poretrykk og skånsom fundamentering.

Bygger på peler

Totalt skal det etableres 407 peler til berg, samt to pilarvegger, som skal hindre at bygget siger ut i sjøen. Pelene skal i utgangspunktet ta trykklaster, og er konstruert slik at man i teorien kunne fjernet massene mellom bunnplate og berg, og byggene hadde fortsatt stått støtt.

Takker for tilliten

Arbeidene som Kynningsrud Fundamentering utfører ledes av prosjektleder Per Gunnar Davidsen, anleggsleder Marius Østberg Olsen og anleggsleder Geir Berntsen.
Kynningsrud Fundamentering er veldig fornøyde med å ha fått tillit i dette prosjektet, og ser frem til et tett og konstruktivt samarbeid med AF.

 

Illustrasjoner: Tegnestuen Vandkunsten