Da er vi i gang med boringen på Bispevika B6a for Kynningsrud Fundamentering AS. Her skal det bores ca 10 000 meter i dimensjonene Ø168, 193, 219, 273 og 323 i tillegg skal bores noe 610 og 711 rør. Mesteparten av boringen vil foregå på land mens deler vil foregå på sjø fra lekter. Vi benytter to klemm rigger, 806-5G og 807-7 samt en Nemek 1114. Vi har også inne 3stk 13 tonns gravemaskiner og 3stk kompressorer.

For dimensjonene 610 og 711 vil det bli benyttet en klemm 712 eller en RM20.