Först berättade säkerhetschef Arild Berglund på Skanska Norge AS om Skanskas säkerhetsarbete och deras visioner för framtiden.
– Det gäller att hålla rätt fokus och att göra analyser både före ett arbete skall utföras och efter, när en oönskad händelse har inträffat, var budskapet som Arild förmedlade.
Att snarare ta lärdom och utveckla säkerheten än att peka ut skyldiga är det som är viktigt inom företaget.

Vi hälsar alltid och vågar göra lite mer

Eftermiddagen tillägnades helt den interna företagskulturen och medarbetarnas koppling till värdegrunderna. Kynningsrud har alltid legat i framkant gällande filosofin att «personalen är den viktigaste resursen» och detta kommer det fortsatt att vara högt fokus på.
– Vi vill att alla medarbetare skall känna sig värdefulla och att det skall genomsyra vardagen för alla som jobbar i våra bedrifter, säger koncernchef Pål Kynningsrud.
Pål Kynningsrud introducerade ”VI I KYNNINGSRUD hälsar alltid och vågar göra lite mer”. Kynningsrud önskar att detta skal gälla alla våra anställda. Vi ska alltid hälsa på varann och göra lite mer än det som förväntas av oss. På detta sättet ska vi skilja oss positivt från våra konkurrenter.
Det var stort engasjemang i grupperna bland medarbetarna till temat.

Även denna del av dagen hade vi besök av gästföredragare i form av Volvohandlarna Roger Jensen och Arne-Henning Scheele i företaget Jensen & Scheele. Detta är ett företag som med sitt unika förhållningssätt till sina kunder, genom god service och personligt bemötande har satt Halden på Volvokartan internationellt, och som Kynningsrud och andra företag har att lära av.