Fortsettelse på Ullevålkrysset

Etter 1300 meter boring av Ø508 og Ø610mm på NGI siden av ring 3 i Oslo, har vi nå flyttet utstyret over til Blindern videregående skole.

Her skal det bores ca 200 meter med Ø508mm, før vi flytter over til siste side,  Ullevål stadion. Der det skal bores ca 400 meter med Ø508, før vi ferdigstiller dette prosjektet.