Vi har begynt boringen for refundamentering av Grønland Barnehage i Oslo. Dette er en jobb vi har fått av KF Entreprenør AS, hvor det skal bores ca 1000 meter med 115×6, 3mm rør i 1 meters lengder. Dybdene varierer fra 15 – 25 meter pr hull. Det blir benyttet rør med gjenger så man slipper sveiseskjøter, og man bruker selve røret som bæring. Boringen foregår med vår lille «kjellermus» som er en Klemm 600-1 og en Atlas Copco Drillair H32 kompressor.