RV150 Ullevålkrysset

9.mars 2018

Vi er godt i gang med boring av Ø508mm og Ø610mm rør. Dybdene varierer fra 20 til 50 meter og det skal bores ca 2000 meter totalt. Boringen blir utført med 12 og 18″ senkhammere og rørene blir skjøtet inn i 18 meters lengder. Boreriggen er en RTG RM20 og hjelpemaskinen er en Volvo 300.