Bjørvika utbyggingen

Opera-Barcode-Munch-B3-B4-B6a og B7
2003/2004: Opera første gang med 6 meter stålrør boring for stålkjerner
2009: Barcode første store jobb med borede stålrør diameter 500 -700 millimeter og fram til 2013
2015/16 : Munch museet. 3 rigger for boring av stor diameter, opp i 15-20 mann og omsetning på over 50 millioner i boring
2017/18: Rørspunt, stålkjerneboring og omstøpsrør for tomta B6a