Tomten hvor Dovrekvartalet skal bygges ligger i et transformasjonsområde omregulert til boliger og sentrumsformål. Dovrekvartalet er første byggetrinn.

Spunt settes med flunka ny maskin

Kynningsrud Fundamentering har fått oppdraget med å sette spunt rundt byggegropen og etablering av de 212 pelene som er nødvendig for å bære de fem byggene som ruver 14 etasjer på det høyeste. Dette blir den første virkelige utforingen for vårt nyeste tilskudd til maskinparken, en Volvo gravemaskin med Movax spuntaggregat.

Vi i Kynningsrud Fundamentering utfører jobben for Hent AS som oppdragsgiver. Totalt areal for området er 20 000 kvadratmeter, og byggene skal romme både bolig og næring.

Mer om utbyggingsprosjektet kan du lese her.

 

Om maskinen:

Gravemaskinen er i 30-tonnsklassen fra Volvo (EC300ENL).  Den er levert med delt bom og smalt understell for enklere håndtering og mer fleksible oppstillingsmuligheter. I tillegg til spuntaggregatet fra Movax er graveren utstyrt med graveskuff, Rototilt, og et bortårn med topphammer for boring av eksempelvis stangstag er under bestilling hos Comacchio.