Konsernsjef Pål Kynningsrud innledet dagen med å poengtere viktigheten av en HMS-dag som dette. Han understreket overfor deltakerne at målet om «et skadefritt Kynningsrud» i 2019 er et realistisk mål som vi alle skal jobbe for å oppnå.

Vi gjør litt mer

Kulturbygging er tidkrevende og ikke helt enkelt. Det må arbeides målrettet i et langsiktig perspektiv. Seminaret tok opp tråden fra i fjor og vi arbeidet videre med «I Kynningsrud hilser vi og gjør litt mer». Flere filmer med utgangspunkt i vår arbeidshverdag er laget det siste året. Filmene viser konkrete eksempler på god og dårlig kommunikasjon. Filmene ble presentert i plenum, mens deltakerne deretter arbeidet i grupper for å finne ut hvordan kan vi i ved hjelp av filmene som verktøy kan jobbe med å gjøre det lille ekstra i vår avdeling/arbeidsgjeng. Målet er at deltakerne på seminaret skal bruke disse filmene hos sine medarbeidere, slik at alle 700 i Kynningsrud deltar aktivt i utviklingen av vårt medarbeiderskap. Filmene finner du hvis du søker opp «Kynningsrud» på Youtube.

Er null kritiske hendelser mulig?

Det er fire ganger større sannsynlighet for å oppleve en arbeidsskade i Bygg- og anleggs- bransjen enn i andre bransjer. Med dette som bakgrunn hadde Kynningsrud engasjert Teddy Broadhurst, som har lang og solid sikkerhetserfaring fra HMS i offshorebransjen, til å utfordre oss i vårt HMS-arbeid.

Deltakerne ble virkelig utfordret av Teddy. Hovedbudskapet hans var viktigheten av å jobbe med medarbeidernes adferd, å få alle til å omsette holdning til handling, eller «godkultur», som vi omtaler dette i Kynningsrud. Vi må ansvarliggjøre og tydeliggjøre, det vil si at vi må gå fra å være tilskuer til å være en deltaker. Kommunikasjon gjennom korte personlige samtaler om sikkerhet (en til en) kan avdekke og eliminere «stille avvik», dvs. risikoelementer som registreres av den enkelte, men ikke rapporteres og dermed ikke elimineres.

– Man skall alltid ta ansvar, och det är inte ”Vi” utan jag som måsta ta ansvar i alla lägen, svarte Saulius Tell Norvaisa, Huvudskyddsombud på Kynningsrud Prefab AB på spørsmålet om hva som er det viktigste budskapet på seminaret.

Leder for Kynningsrud Nordic Cranes depot Värmland i Karlstad, Johan Henriksson, er enig i at dette er viktig og riktig fokus.

Det ble gjennomført gruppearbeid til begge temaene. Gruppene leverte mange gode forbedringsforslag, som skal evalueres og realiseres.