Ingen skip kan seile uten ror. Ingen fly kan lette uten vinger.
Ingen bygg kan stå uten hjørnesten.
Noen mennesker er som et ror på arbeidsplassen sin.
De viser vei og bidrar til at alle trekker i samme retning.
Noen mennesker er firmaets vinger.
Med sin entusiasme og pågangsmot skaper de oppdrift for arbeidskameratene.

Noen mennesker er en hjørnesten for bedriften de jobber i.
De bidrar til å skape en grunnstemning på arbeidsplassen,
som påvirker andre til å yte sitt beste.


Gratulerer!