Bispevika B8A for AF Byggfornyelse

Vi har nå starte arbeidene på B8A for AF Byggfornyelse:

Vi har starte med ramming av Ø 711mm rør opp til 9m lengder der vi bruker vår Volvo EC300 graver med Mowax spuntaggregat.

Ågring av massene gjør vi med en Klemm 807 borerigg  i tillegg har vi to borerigger fra Klemm som går på boring av stålrør i diameteren Ø219 – Ø324mm. B8A er et stort prosjekt der vi hvor vi skal ramme ca 1500 meter med Ø711mm rør, Ågre alle massene ut av Ø711mm rørene, det skal bores ca 16 000 meter med stålrør i diameteren Ø219 – Ø324mm og det skal monteres ca 16 000 meter med stålkjerne i diameteren Ø150mm – Ø230mm. I tillegg skal vi armere og støpe ut alle Ø711mm rørene som er blitt rammet.

Vi ser frem til et godt samarbeid med AF Byggfornyelse i månedene fremover