Kynningsrud Prefab produserer og monterer betongelementer til ulike typer bygninger. Selskapet er en veletablert prefabentreprenør i Vest-Sverige, Sør-Norge og Oslo, med produksjon i Uddevalla og Fredrikstad. Kynningsrud Prefab har 350 medarbeidere og omsetter årlig for omkring 700 millioner NOK.

Salget av Kynningsrud Prefab skjer som en følge av et generasjonsskifte i Kynningsrudkonsernet.

– Vi ønsker å fokusere mer på våre forretningsområder Kran, Eiendom og Bygg framover. Det føles derfor riktig å la en aktør som HeidelbergCement drive prefabvirksomheten videre, siden dette vil gi et godt fundament for fortsatt trygg og god utvikling, sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

– Med dette oppkjøpet forsterker vi vår geografiske dekning innenfor prefabvirksomhet. Samtidig øker vi fleksibiliteten gjennom flere fabrikker, noe som er fordelaktig både for virksomheten og kundene våre, sier Jan Lagerstedt, daglig leder i Nordic Precast Group.

Betongelementvirksomheten innenfor HeidelbergCement Northern Europe organiseres under Nordic Precast Group, som i dag består av Abetong og Contigagruppen med virksomheter i Skandinavia, Tyskland, Polen og Latvia. Oppkjøpet av Kynningsrud Prefab skjer gjennom overtakelse av 100 % av aksjene i morselskapet Kynningsrud Prefab Holding AS.

Forretningsområdene Kran, Eiendom og Bygg i Kynningsrud omfattes ikke av avtalen.

Avtalen gjennomføres under forutsetning av godkjennelse hos Konkurransetilsynet i Norge og Sverige.

For mer informasjon, kontakt:

Pål Kynningsrud, konsernsjef i Kynningsrud, tel. +47 908 71 965
Jan Lagerstedt, daglig leder i Nordic Precast Group (HeidelbergCement), tel +46 70 579 37 66

 HeidelbergCement er global markedsleder innen tilslag, og en betydningsfull aktør innenfor sement, betong og andre relaterte virksomheter. Dette gjør HeidelbergCement til en av verdens største produsenter av byggematerialer. Konsernet har cirka 58 000 medarbeidere i 60 land.

Kynningsrud har sete i Halden, og er forbundet med entreprenørvirksomhet av høy kvalitet i Norge og Sverige. Kynningsrudkonsernet omfatter i dag virksomheter innenfor forretningsområdene Kran, Prefab, Eiendom og Bygg, og har over 800 medarbeidere. Hver dag jobber vi med å løfte høyt, bygge solid og forvalte fornuftig, hele tiden med visjonen «Gleden er å være til nytte» som viktigste drivkraft.


Hvorfor selger Kynningsrud?

Salget av Kynningsrud Prefab skjer som følge av et generasjonsskifte og markedstilpassing.

Harald Kynningsrud, som har stått i spissen for å bygge Kynningsrud Prefab gjennom snart 50 år, har passert 70 år, og er ikke den rette til å føre Prefabdivisjonen videre.

Kynningsrud Prefab er en solid og veletablert aktør i betongelementmarkedet i Norge og Sverige. Fabrikken i Uddevalla er ferdig utbygd og utvidelsesmulighetene er begrenset. Ytterligere vekst betyr investeringer på flere hundre millioner kroner.

– Det kreves mye kapital for å utvikle virksomhetene i Kynningsrud, og nå har hver enkelt divisjon blitt såpass store at vi ikke har ressurser til å løfte alle virksomhetene videre slik vi ønsker. Vi sto derfor ved et veiskille, og foran et strategisk valg. Etter en samlet vurdering bestemte vi oss for å selge Kynningsrud Prefab, forklarer styreleder i Kynningsrud AS, Harald Kynningsrud.

– Det føles helt riktig å la en sterk bransjeaktør som HeidelbergCement overta Kynningsrud Prefab. Det gir trygghet og muligheter for videre utvikling sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

Pål Kynningsrud legger til at salget innebærer sterkere satsing på divisjonene Kran, Eiendom og Bygg i Kynningsrud i tiden som kommer.

Salget gjennomføres under forutsetning av godkjennelse av Konkurransetilsynet i Norge og Sverige.

HeidelbergCement förvärvar Kynningsrud Prefab
F.v. Konsernsjef Kynningsrud, Pål Kynningsrud, VD Nordic Precast Group, Jan Lagerstedt, styreleder i Kynningsrud AS, Harald Kynningsrud og adm.dir. Contiga AS, Audun Harridsleff