SfS BA er et resultat av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring som ble stiftet i 2014. Alle store entreprenører og hele verdikjeden i bygg og anlegg har vært med i dette charteret – offentlige og private virksomheter. Det grunnleggende for arbeidet her har vært tanken om at «sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena».

Konkrete problemstillinger

SfS BA skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet. Mye av arbeidet består i at medlemmene har prosjekter/arbeidsgrupper som utvikler sikkerhetsverktøy. Et av prosjektene som nå har startet er prefabmontasje.

Kynningsrud stor tro på samarbeidet. Gjennom medlemskap vil Kynningsrud bidra til å skape en enda tryggere og sikrere arbeidsplass både for bransjen og hos oss selv. I Kynningsrud etterlever vi «Sikkerheten først!».

Les mer om sikkerhetssamarbeidet