Arkeologisk utgraving måtte derfor til, noe som forsinket prosjektet noe. I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering starte opp spuntjobben som skal sikre byggegropen.

Det blir spennende å se alt hva som dukker opp under utgravingene som må fullføres før fundamenteringsjobben kan ta til.

I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering være i gang med spuntjobben, hvis alt går etter planen. Dette er en liten, men spennende og artig jobb for oss. Ikke hver dag det dukker opp kirkegårder og bebyggelse fra middelalderen under bakken!

Fant middelalderkirkegård og 200 skjeletter på K.U.K.-tomta – adressa.no