Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor også mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold blir det dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2024.

Fundamenterer kulvert for dobbeltspor

Kynningsrud Fundamentering har fått i oppdrag å utføre støttevegger og avstivning for hovedandelen av en kulvert (betongtunnel) langs det nye dobbeltsporet.

Den lange byggegropen som må graves ut for etablering av kulverten blir 21 meter på det dypeste, og det stilles derfor høye krav til både støtteveggene og avstivningen. Allerede i desember 2019 utførte Kynningsrud Fundamentering prøvespunting i forbindelse med prosjektet (se bilde).

Fakta om fundamenteringsprosjektet

Kynningsrud Fundamentering har fått oppdraget av Veidekke, som skal levere både bergtunnel, løsmassetunnel og kulvert for utbyggingen av dobbeltsporet.

Kontraktens verdi er på rundt 90 millioner kroner for Kynningsrud Fundamenterings del. Arbeidene med kulverten startes opp rett etter påske, og til sammen skal ca. 16 000 kvm spunt, avstivning av spunt og avstivning av sekantpelevegg leveres.

Den røde streken på bildet markerer den nye traseen.

Bane NOR har mer om prosjektet i sin helhet

Se noen av prosjektene som Kynningsrud Fundamentering har uført de senere årene