Ombygging og nybygging vil holde på fram mot 2027. Kontrakten for Kynningsrud Fundamentering gjelder Nybygg Somatikk

Hallingdal Bergboring starter med boring medio mai, og Kynningsrud Fundamentering kommer inn i midten av juni og skal sette 4.020 lm stålkjerner. Prosjektleder Frode Berdal sier oppdraget har en varighet på ca. 4 måneder og ser fram til å starte opp denne store og viktige jobben.