Oslo, 23. november 2021

 

Anders Haaland er ny leder i Geo Fundamentering & Bergboring AS

 

Anders Haaland (51) er fra 1. januar 2022 ny daglig leder av det nyopprettede selskapet Geo Fundamentering & Bergboring AS. Selskapet består av den samlede kompetansen fra Kynningsrud Fundamentering AS og Hallingdal Bergboring AS, og utfører med sine rundt 150 ansatte fundamenteringsoppdrag over hele landet.

 

– Med Anders på laget er jeg overbevist om at vi har fått en leder som både kan ferdigstille den pågående fusjonsprosessen og å virkeliggjøre ambisjonen om å bli en markedsledende og komplett fundamenteringsaktør som kan konkurrere om de stadig større oppdragene, sier styreleder og interimleder i Geo Fundamentering & Bergboring, Martin Gadd.

 

Anders Haaland er utdannet Sivilingeniør, og har i tillegg en mastergrad i hydrogeologi. Han har 24 års variert erfaring som ingeniør, geolog, og i forskjellige roller innen prosjekt- og virksomhetsledelse. Han har siden 2007 vært ansatt i Veidekke Entreprenør, og kommer nå fra rollen som teknisk direktør i Infrastruktur Norge.

 

– Geo Fundamentering & Bergboring er resultatet av en fusjon mellom to svært dyktige miljøer, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med alle de flinke og engasjerte folka. Sammen skal vi utvikle selskapet til å bli en markedsledende og komplett leverandør av fundamenteringsløsninger, sier påtroppende daglig leder Anders Haaland.

 

Les mer om Geo Fundamentering & Bergboring AS på geofb.no

 

For mer informasjon kontakt:

Påtroppende daglig leder Anders Haaland, tlf 901 28 720, anders.haaland@veidekke.no
Styreleder Martin Gadd, tlf +46 70 399 47 79, Martin.Gadd@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Geo Fundamentering & Bergboring AS er en solid og veldreven entreprenør med ca. 150 ansatte. Fra små til store oppdrag på land og i sjø leverer vi komplette pele- og spuntarbeid med tilhørende avstiving. Lang erfaring, høy kompetanse og stor fleksibilitet gir deg vissheten om at jobben blir gjort på en solid og effektiv måte, uansett grunnforhold og behov. Vi leverer i tillegg geoteknisk prosjektering, vann- og energibrønner. Veidekke eier 87,5% av selskapet. Besøk oss på geofb.no.