I 2019 kom fagbrevet brønnborer fastland på plass. Geo Fundamentering & Bergboring AS, ønsker det nye fagbrevet velkommen og gratulerer Peder Svardal med Fagbrev. Resultat bestått meget godt.

Geo Fundamentering & Bergboring AS har det siste året hatt intern opplæring rettet mot de som kan ta fagbrev som praksiskandidat, eller gjennom lærlingordningen. Det er viktig at kompetansen til riggførerne våre kan formaliseres gjennom et fagbrev, noe som også med på å trygge bransjen for fremtiden, og å videreføre kompetansen her i selskapet