Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB AS er omtrent halvvegs i ombygging og utbygging av nye ferjeleier i Tysfjorden. Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet, og Geo Fundamentering & Berboring AS er peleentreprenør. Arbeidene startet i høsten 2021 og skal vare i ca. ett år.

Grønt, sikkert og tilgjengelig

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når de fire ferjeleiene står ferdig i desember 2022, setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (El-ferjer) i begge samband. Ombyggingen vil også gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Det bygges samtidig servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende.

 

Geo Fundamentering og Bergboring har de siste år også utført tilsvarende oppdrag med borede stålrørspeler, stålkjernepeler og berganker for ferjekaier i Ryfylke, Sogn, Møre og Romsdal

Ny Ferjekai Kjøpsvik, i framkant utstøpte peler og borede stålrør og videre utover, ca 100 meter fra land
Bognes Ferjekai, lodding av pelelengde og videoinspeksjon av pelefot
Bognes Ferjekai, lodding av pelelengde og videoinspeksjon av pelefot