Studentersamfundet i Trondheim har siden 60-tallet ønsket å utvide opprinnelig bygg som sto ferdig i 1929.

Utvidelsen skal nå skje på Fengselstomta i østlig retning, og er kalkulert til å koste 245 millioner kroner. Utvidelsen skal blant annet huse nye konsertscener, en ny studioscene, serveringslokaler og arbeidslokaler for byens 40 000 studenter.

Ferdigstillelse er planlagt årsskiftet 2023/2024.

 

Ruta Entreprenør AS ble valgt som totalentreprenør for utvidelsen som blir på ca 4000 kvadratmeter, som for øvrig er tegnet av Eggen Arkitekter.

For GEO Fundamentering og Bergboring er det utførelse på ca 2500 kvadratmeter spunt, med tilhørende innvendig putemontasje og røravstivning.