Boligprosjektet «Vannkunsten» fikk prisen for Årets Bygg 2021 (https://www.bygg.no/vannkunsten-karet-til-arets-bygg-2021/1501569!/). Gratulerer til Oslo S Utvikling, Vedal Prosjekt og AF Gruppen. Og litt til oss selv😊.

 

GEO Fundamentering og Bergboring utførte fundamenteringsarbeidene på prosjektet i perioden 2016 til 2018. For vår del bestod prosjektet av spunting for etablering av byggegrop og boring/montering av 355 peler, Arbeidene ble delvis utført fra lekter. Vannkunsten er #påtryggrunn!

I tillegg til Vannkunsten utførte GEO FB fundamenteringsarbeider på to av andre nominerte prosjektene:» FV 714 Åstfjordkryssingen» for B&G/Metrostav  i kategorien Anlegg, og «Munch» sammen med Veidekke i kategorien Bygg.

 

Her er listen over alle de nominerte: https://www.bygg.no/her-er-de-nominerte-til-arets-bygg-og-arets-anlegg-2021/1494020!/