Byggegrop med rørspunt og injeksjon Lysaker stasjon for Fornebubanen K2B, ca. 2100 m Ø813 med lås.

3 stagrader og innvendige avstivningsrør.

Oppstart i oktober og omtrent halvparten av rørspunten utført til Juleferien. Arbeidene vil pågå til neste vår.