Soria Hage er et nytt boligprosjekt fra Usbl midt i hjertet av Torshov. Prosjektet består av 45 leiligheter med takterasse.

Oppstart spunting med vibro og beltekran uke 2. Det vil bli spuntet til berg med dybler og avstiving av spunten med puter og lissestag. Etter spuntarbeidene er ferdige en gang i mars, startes det opp med boring for stålkjernepeler på utgravd planum og montering av stålkjernepeler. Planen er at dette skal være ferdig engang i juni 2023 og at ØM Fjeld skal ferdigstille prosjektet engang på slutten av 2024

SORIA HAGE

Oppdragsgiver :                        Ø. M. Fjeld

Byggherre :                              USBL

Kontraktssum:                          16,2mill ekskl mva

Oppstart :                                 09.januar 2023

GEO ferdig  :                            juni 2023

Prosjektet ferdig :                     ultimo 2024

Nøkkeltall :

Spunt :             wx 1800           ca 2900m2

Stag :               6-lisser            69stk / ca 1600m

Puter :              flere dim           ca 170m

Peler                Ø90-Ø180        82stk / ca 1300m