Spunting medfører støy og vibrasjoner. Men hva hvis naboene driver forskning i verdensklassen, og har sensitive instrumenter som ikke tåler vibrasjoner? Da presser vi, se video. GEO FB har omfattende erfaring og kompetanse på denne løsningen.

 

Strøm Gundersen bygger Bygg L4 på Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved Radiumhospitalet i Oslo. Dette er et bygg i syv etasjer for forsking, både laboratorier og kontorer. Geo FB er underentreprenør, og sørger for en sikker byggegrop. Og at aktiviteten på laboratoriene kan gå som normalt😊.

 

Prosjektet er #PÅTRYGGRUNN