Først HMS!

Målsetting

HMS er førsteprioritet i Geo Fundamentering & Bergboring AS. Uansett om du møter oss på en byggeplass eller på et kontor, jobber vi alltid etter prinsippet «først HMS!».

Vi skal være ledende i Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) innenfor våre virksomhetsområder, og gjennomføre ethvert oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Målet er et skadefritt Geo Fundamentering & Bergboring AS med fornøyde kunder og ansatte.

Personalet er vår viktigste ressurs

I Geo Fundamentering & Bergboring AS skal hver enkelt medarbeider kjenne seg betydningsfull og trives med sine arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø. Et synlig og tydelig HMS-lederskap, kombinert med engasjerte medarbeidere, er en forutsetning for å skape en sikker og trivelig arbeidsplass.

Kvalitetssikring (KS)

Geo Fundamentering & Bergboring AS sine kunder skal få dekket sine behov og få innfridd sine forventninger. Kompetanseutvikling og et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer er retningsgivende i vårt kvalitetsarbeid.  Som kunde skal du vite hva du får – hver gang.