Effektive løsninger for et solid fundament
Fra et brofundament til et kontorbygg, eller fra et operahus til en enebolig. Uavhengig av hva som skal bygges på en tomt er det ofte slik at grunnen ikke bærer konstruksjonen godt nok alene. Da er det godt å vite at Geo Fundamentering & Bergboring AS har lang erfaring med å skape effektive fundamenteringsløsninger for dine prosjekter.

Komplette løsninger
Oppdragene er unike og krever forskjellig tilnærming og ofte ulike produkter. Vi leverer komplette pele- og spuntarbeider med tilhørende avstivning, enten du vil ha peler av tre, stål eller betong, fjell- og løsmassestag eller dypkomprimering. Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke fundamenteringsløsninger som dekker dine behov på en best mulig måte.

En løsningsorientert partner
Vi hjelper deg med fundamenteringsbehovene du har på byggeplassen, men jobber aller best når vi får komme tidlig inn i prosjektet og finne løsningene sammen med våre kunder. Vi hjelper til med å vurdere hva behovet for fundamentering er, og jobber gjerne som rådgivere fra planleggingsfasen til fundamenteringen er fullført.

Alt på ett sted
Lang erfaring har lært oss at ingen prosjekter er like. Derfor har vi ikke bare en moderne maskinpark som vi tilpasser til hvert enkelt oppdrag, vi har til en hver tid også et stort pele- og spuntlager. Det kan ofte være vanskelig å vite nøyaktig hva behovet for peler og spunt er på forhånd, men med et stort lager kan vi starte opp arbeidet raskere og være mer fleksible underveis.