Rammede betongpeler er utbredt over hele landet og brukes oftest som spissbærende peler, men også som friksjonspeler i sand, grus og fast leire.
Dette er en rimelig peletype å benytte og som også er rask å installere.

Pelene leveres i dimensjonene 230×230, 270×270 og 345×345. Disse kan igjen ha varierende grad av armeringsmengde.

Denne peletypen egner seg best når det:

  • er moderate fundamentlaster
  • er moderate bergdybder
  • ikke er vanskelige bergforhold
  • ikke er grove steinmasser
  • er peling fra land
  • ikke finnes stabilitetsproblemer

Dimensjonerende kapasitet ligger normalt mellom: 1000 – 3000 kN

Datablad-Betongpeler