Borede stålrørspeler med diameter fra 406 til 1016 millimeter er et godt alternativ til rammede peler, fordi de gir sikker innføring av laster i berg. Disse pelene anvendes mye til fundamentering av bruer og kaier, der de armeres og støpes ut.

Som samvirke-peler kan de også erstatte utstøpte pilarer, og største pel vi har installert til nå har trykk-kapasitet på 26000 kN.

De vanligste rørdimensjoner for disse grove stålrørspelene er vist i våre tekniske tabeller.